Sjona Friluftspark AL


 

 


 

Sørsjona Friluftspark AL er stiftet. Laget formål er å drive utvikling av festivalområdet i Sjona.
Stiftelsesmøte fant sted i Utskarpen 19. november 2006. I dokumentmappen under finner du
utskrift fra møteprotokoll, stiftelsesmøtet og lagets vedtekter. Alle som har kjøpt andeler vil
får sitt andelsbevis. Er du/dere interessert i å leie friluftsparken i Sjona så ta kontakt med
styret i friluftsparken. Leder i styret er Terje Johansen.

Sørsjona Friluftspark AL