1. Datoer for Øvelser

            2. Foreldrevaktenes roller

            3. Andre Aktiviteter


              Foreldrevaktliste/aktivitetsplan høst 2005

For enkelhets skyld er det ungenes navn som står oppført på
foreldrevaktlista. Det bør være to vakter til stede, så det holder at
èn av hver unges foreldre møter.


                               

     1.Datoer for Øvelser
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

       2. Foreldrevaktens rolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3. Andre Aktiviteter