Tilbake

          Turinformasjon på  Utskarpen.net 

Her vil vi presentere ulike turalternativer i bygda vår. Vi vil oppdatere denne
siden etter hvert som bilder og informasjon foreligger.

Innholdfortegnelse

Alternativ Lengde på vei/sti
1.Turløypa til Sjonfjellgården eller gapahuken på sjonfjellet 2,5 Km
2. Turløypa til Bjynnlisletta 2 Km
3. Turløype Rølien - Bjynnlisletta - Sjonbotn 4 Km
4. Fottur til Glansberghytta 4 Km
5. Fot- eller sykkeltur langs skogsvei til Brendberglia 5,5 Km
6. Turløype til Tortenkøta på Flostrand 2 Km
7. Fottur til Helgåvatnet 4 Km
8. Fot, sykkel eller kjøretur  til demningen på Fagervollan 5 Km
9. Fottur til fagervoll-hytta 3 Km
10. Fottur til Isvatnet 3 Km


1. Turløypa til sjonfjellgården og gapahuken på sjonfjellet
Stien er nå merket i terenget med maling på trær. Det er en gapahuk ca på
midten av løypa. Utkjørselen fra parkeringsplassen på toppen er litt farlig, så det
anbefales å bruke den store parkeringsplassen nederst på Sjonfjellet. Flott, lett
tursti på ca 2,5 km.

           
                    Utsiktsbilde fra tursti på Sjonfjellet

2. Turløypa til Bjynnlisletta
Turen starter fra Solheim som ligger langs sjoneidveien i Utskarpen. Et eget skilt
viser en oversikt over turløypa samt faunaen i område. Turløypa er merket og
terrenget er noe blandet. Ser man bort fra stigningen i starten av turen er det stort
sett lett å gå. Anbefales for hele familien. Grillplass med benker og toalett er satt
opp på Bjynnlisletta.
        


3. Turløype Rølien - Bjynnlisletta - Sjonbotn

Starter ved raste/grill/badeplass med bord, benker og utedo, etter ca 800 meter av
Fagervollveien. Stien, som er merket med små bord i bakken malt  rødt(slitt) går
vestover mot Lomtjønna. Derfra mot Stenhaugbuveien, der det er trimkasse. Videre
mot Bjynnlisletta der det er grill/rasteplass/utedo.  Fra Bjynnlisletta kan man gå
videre ned mot Solheim eller Sjonbotn. Parkeringsmuligheter  i Sjonbotn ved start
på veien til "Tippen" og ved start i Holmelva.  Det er satt ut fire kvilebenker ved
utkikks/kvileplasser i løypa.

               


4. Fottur til Glansberghytta


5.
Fot- eller sykkeltur til Brendberglia
I dag finnes det få naturlige årestuer igjen i Norge. Det gjør huset på Brendberglia
spesielt siden årestua fra 1750 har overlevd moderniseringsbølgen. Den ble ikke
blitt bygd om til et hus med ovn og skorstein over taket. Nå framstår årestua omtrent
slik hun så ut opprinnelig. For å komme hit må man kjøre veien ned mot Straumsnes
i Straumbygda. Ca 1 km før endestoppen ser man skogsveien på høyreside. Veien
er stengt med bom for biltrafikk. Frem til Tetmoen langs denne skogsveien er det
god veistandard. Det er traktorvei helt til Brennberglia og sti videre til Høgbrennberget.
Turen egner seg meget godt til sykkeltur for familien. 
  
           

 

6. Turløype til Tortenkøta på Flostrand
Dette er et veldig fin tur i et kreasjonsområde som til nå er undervurdert. Det er jevn
stigning hele veien til grillkøta. På slutten av turen flater terrenget ut slik at små kulper
danner seg å blir til ypperlige badeplasser. Badetemperaturen sommerstid kan bli reltaivt
høy da vannet blir oppvarmet av svaberget. For å komme hit må man kjøre ut til Flostrand
og fortsette nesten til Tortenvik. Rett før man kommer dit så ligger det en stor parkerings-
plass på høyre side av veien. Her kan man parkere. Turløypa er merket. 

           

 

7. Fottur til Helgåvatnet

 

8. Fot, sykkel eller kjøretur  til demningen på Fagervollan

 

9. Fottur til Fagervoll-hytta

 

10. Fottur til Isvatnet